Σύνδεσμοι

Το salivary.gr είναι πιθανόν να έχει συνδέσμους με άλλα web sites. Σε αυτήν την περίπτωση το www.salivary.gr δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση ή αξιολόγηση, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των παραπάνω sites. Ο κίνδυνος ή η ζημιά που μπορεί να προκληθεί μετά από την συνδεσή σας με αυτά τα sites βαρύνει εσάς και έχετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη. Το salivary.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη.