Προσκληση σε Γενικη Συνέλευση

Η Ελληνική Εταιρία Σιελογόνων Αδένων, καλεί τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14.04.2019 και ώρα 10.00, στο ΑΚΙΣΑ (Αττικό Νασοκομείο, Αττική) στο πλαίσιο του 19ου σεμιναρίου της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρίας.