Η βιοψία με λεπτή βελόνα

Η βιοψία με λεπτή βελόνα (Fine Needle Aspiration Biopsy-FNAB ή Fine Needle Aspiration Cytology-FNAC) είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη διαγνωστική μέθοδος για την διάγνωση των μαζών της κεφαλής και του τραχήλου.
Η τεράστια βοήθεια που προσφέρει στην διάγνωση των θυρεοειδικών και λεμφαδενικών διογκώσεων είναι αναμφισβήτητη. Η χρησιμότητά της στην διαγνωστική των διογκώσεων των σιελογόνων αδένων, μειζόνων και ελασσόνων, είναι αντίθετα διφορούμενη. Υπάρχουν απόψεις (παλαιότερες) ότι δεν είναι καθόλου χρήσιμη έως και το ότι είναι απολύτως απαραίτητη. Φαίνεται ότι η αλήθεια είναι κάπου στην μέση και ότι η FNAB μπορεί σε πολλές περιπτώσεις  να βοηθήσει στην διάγνωση και την σωστή αντιμετώπιση των μαζών των σιελογόνων αδένων.
Για παράδειγμα εάν η εμπειρία του λαμβάνοντος την βιοψία και η εμπειρία ιδίως του Κυτταρολόγου, ο οποίος θα την ερμηνεύσει είναι μεγάλη καθώς επίσης αν διατίθεται η απαραίτητη τεχνολογία, όπως κυτταρολογία υγρής φάσης, ανοσοιστοχημεία και άλλα, οι πιθανότητες της διαφοροδιάγνωσης κακοήθειας από καλοήθεια, φλεγμονής, λεμφοεπιθηλιακής κύστης, ενδοπαρωτιδικής λεμφαδενικής διόγκωσης αλλά και η ακριβής διάγνωση της παθολογίας αυξάνουν κατά πολύ με αποτέλεσμα την ορθότερη αντιμετώπιση και προθεραπευτική ενημέρωση του πάσχοντος. Στο βίντεο που επισυνάπτεται μπορείτε να παρακολουθήσετε μια τροποποίηση της κλασσικής βιοψίας με λεπτή βελόνα η οποία καλείται “Two men Technique” σε μια μάζα παρωτίδας καθώς και τις διάφορες μορφές βιοψίας με λεπτή βελόνα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, στις διογκώσεις κεφαλής και  τραχήλου. Επίσης επισυνάπτεται μια παρουσίαση σε Power Point με τίτλο «FNAB IN THE DIAGNOSIS OF SALIVARY GLAND DISEASES», (και τα δύο, βίντεο και παρουσίαση είναι σε απλά Αγγλικά), όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει την προσωπική άποψη και εμπειρία του συγγραφέα για την χρησιμότητα της FNAB στην διαγνωστική των παθολογικών καταστάσεων των σιελογόνων αδένων.

Διονύσιος Ε. Κυρμιζάκης, MD, DDS, PhD
Διευθυντής ΩΡΛ, Γ. Ν. Βέροιας

Κατεβάστε το .ppt αρχείο για τη βιοψία με λεπτή βελόνα ΕΔΩ

Δείτε το βίντεο two men technique - FNAB - Μελέτες όγκων στους αδένες